Radostně oznamujeme, že realizujeme svůj nový projekt s podporou Místní akční skupiny Opavsko z.s.

Projekt s názvem: Pořízení užitkového vozidla se stal součástí realizace místní rozvojové strategie  MAS Opavsko na roky 2014-2020 s názvem "Opavsku to oMAStíme“.

S podporou EU, jmenovitě Programu rozvoje venkova ČR na období 2014 - 2020, jsme pořídili: nové užitkového vozidla v kategorii N1 – skříňové dodávky.

Vozidlo bude využíváno k podnikatelským činnostem naší společnosti. Díky této investici dojde ke zvýšení spolehlivosti přepravy v rámci podniku, ke zvýšení flexibility a komfortu v oblasti přepravy materiálu.

 

Více informací o podpoře a činnosti MAS Opavsko naleznete na www.masopavsko.cz

 

Tento projekt

POŘÍZENÍ NOVÉ TECHNOLOGIE A UŽITKOVÉHO VOZIDLA

JUKAS Kurka s.r.o.

 

byl vybrán a podpořen Místní akční skupinou Opavsko z.s.

pro realizaci místní rozvojové strategie území obcí MAS Opavsko na roky 2014-2020

s názvem "Opavsku to oMAStíme“.

 

 

www.masopavsko.cz